Seznam funkcí (modulů)

Moduly uvnitř IS se liší dle uživatelské role:

E-pošta
Uživatelé
Společnosti (typu škola)
Společnosti (typu firma)
Aktivity
Reporty
Přílohy

 

E-pošta

Uživatelé

Funkce dostupná pro Vedoucí společnosti a Vedoucí praxí:

Společnosti typu škola

Společnosti typu firma

Aktivity

Správa aktivit (praxí) dostupná pro Vedoucí společnosti a Vedoucí praxí:

Reporty

Seznam základních reportů v IS:

Správa reportů:

Přílohy