Vítejte!

Tento portál Vám usnadní realizaci praktického vyučování žáků středních škol a středních odborných učilišť, pomůže navázat další formy spolupráce škol se zaměstnavateli v klíčových hospodářských odvětvích Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

Portál umožňuje efektivní výměnu informací mezi subjekty,
nabízí prostor k plánování a administraci praxí žáků ve firmách,
koordinátoři praxí ocení rychlou správu a kontrolu procesů. 

Ve spolupráci s odbornými školami je dlouhodobým cílem portálu vytvoření a rozvíjení okruhu stabilních regionálních pracovišť a profilace žáků nejen pro kvalifikovaný výkon jejich budoucího povolání, ale i pro aktuální potřeby společnosti 21. století.

 

Základní informace

 

Uživatelské role

Každý z uživatelů portálu má přiřazenu roli:

Seznam funkcí (modulů)

Moduly uvnitř IS se liší dle uživatelské role: