Vítejte!

Tento portál Vám usnadní realizaci praktického vyučování žáků středních škol a středních odborných učilišť, pomůže navázat další formy spolupráce škol se zaměstnavateli v klíčových hospodářských odvětvích Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

Portál umožňuje efektivní výměnu informací mezi subjekty,
nabízí prostor k plánování a administraci praxí žáků ve firmách,
koordinátoři praxí ocení rychlou správu a kontrolu procesů. 

Ve spolupráci s odbornými školami je dlouhodobým cílem portálu vytvoření a rozvíjení okruhu stabilních regionálních pracovišť a profilace žáků nejen pro kvalifikovaný výkon jejich budoucího povolání, ale i pro aktuální potřeby společnosti 21. století.

 

Základní informace

 

Seznam základních modulů informačního systému

 

Modul E-Pošta

E-Pošta (interní poštovní klient) umožňuje komunikace uvnitř IS s možností odeslání textu zprávy na e-mail uživatele.

Základní funkčnosti:

 

Modul Uživatelské role

Umožňuje správu uživatelských rolí.

Seznam základních rolí:

Základní funkčnosti pro roli Vedoucí společnosti:

Základní funkčnosti pro roli Vedoucí praxí (role pro společnost typu škola):

Základní funkčnosti pro roli Mistr (role pro společnost typu firma):

Základní funkčnosti pro roli Student:

 

Modul Uživatelé

Umožňuje správu uživatelů,

Základní funkčnosti:

 

Modul Společnosti typu škola

Umožňuje správu společností.

Základní funkčnosti:

 

Modul Společnosti typu firma

Umožňuje správu společností.

Základní funkčnosti:

 

Modul Aktivity

Umožňuje správu aktivit (praxí) po vybranou společností.

Základní funkčnosti:

 

Modul Reporty

Umožňuje správu reportů.

Základní funkčnosti:

Seznam základních reportů v IS:

 

Modul Přílohy

Umožňuje správu příloh.

Základní funkčnosti: