V seznamu naleznete střední školy v Jihomoravském kraji, které spolupracují se zaměstnavateli ve vybraných oborech vzdělávání. Provázanost jednotlivých oborů vzdělání k budoucímu povolání lze dohledat v Národní soustavě povolání.

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav,…
školy
Břeclav
Strojírenství, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Strojní mechanik
60680342
nábř. Komenského 1126/1, Břeclav 69002
519 373 585, 736 148 852
bartos@spsbv.cz
Martin Bartoš
Dlouhodobou strategií školy je rozšiřování spolupráce s regionálními firmami. Cílem spolupráce je umožnit žákům na praxi a v odborném výcviku seznámit se s reálným prostředím ve firmách a dále rozvíjet kompetence jako jsou samostatnost, zručnost a schopnost plnit zadané pracovní úkoly. Škola s tradicí a vysokou úrovní odbornosti patří k moderním středním odborným školám v ČR. Žáci se pravidelně účastní řady odborných soutěží a jejich úspěchy přispívají k dalším oceněním, které škola získává. Absolventi školy jsou díky atraktivním oborům a specializacím žádáni zaměstnavateli. Absolventi studijních oborů jsou často úspěšní i na VŠ.
 • Strojírenství
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Strojní mechanik
 • https://pm.vyberpraxe.cz/Attachements/foto6372617747559836651261289/6376902049350993568626187.png
  48.7564183N, 16.8841839E
  aCfxA8BNE10
  Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková…
  školy
  Brno
  Mechanik elektrotechnik, Strojní mechanik, Puškař
  226475
  Olomoucká 1140/61, Brno 62700
  606 754 511
  Libor.Lavicka@sstebrno.cz
  Libor Lavička
  Škola s tradicí a vysokou úrovní odbornosti patří k největším a nejmodernějším středním odborným školám v ČR. Do výuky pravidelně zavádí nové technologie a využívá dlouhodobě prosperující a mimořádně bohatou spolupráci s partnerskými firmami. Ve svém vývoji směřuje k neustálému zvyšování kvality procesu vzdělávání. Žáci se pravidelně účastní řady odborných soutěží a jejich úspěchy přispívají k dalším oceněním, které škola získává. Absolventi školy jsou díky atraktivním oborům a specializacím žádáni zaměstnavateli. Absolventi studijních oborů mají i vysokou úspěšnost přijetí na VŠ.
 • Mechanik elektrotechnik
 • Strojní mechanik
 • Puškař
 • https://pm.vyberpraxe.cz/Attachements/foto637261769303340857542832/6376835245186077045893591.jpg,https://pm.vyberpraxe.cz/Attachements/foto637261769303340857542832/6376835247749620775962131.jpg
  49.1869714N, 16.6526603E
  u-Zid-LV2vo
  Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
  školy
  Blansko
  Mechanik seřizovač, Nástrojář
  497126
  Bezručova 1601/33, Blansko 67801
  516 419 621
  radim.skaroupka@sosblansko.cz
  Ing. Radim Škaroupka
  Škola poskytuje středoškolské vzdělání s maturitou, nebo s výučním listem v elektrotechnice, strojírenství a gastronomii. Při výuce je využívána moderní technologie u všech uvedených oborů. Pravidelně jsou organizovány zahraniční stáže a pobyty. Žáci školy se účastní odborných soutěží a prezentací. Škola zajišťuje pro žáky vhodnou praxi ve firmách. Absolventi tak nacházejí výborné uplatnění na trhu práce.
 • Mechanik seřizovač
 • Nástrojář
 • https://pm.vyberpraxe.cz/Attachements/foto637340532422655974828463/6376894115271183821165898.JPG,https://pm.vyberpraxe.cz/Attachements/foto637340532422655974828463/6376894255700641942270843.JPG
  49.3704894N, 16.6451042E
  gRWzfMem944