Odborný výcvik v TE Connectivity Czech s.r.o.

Společnost TE Connectivity Czech s.r.o. z Kuřimi přijala pro školní rok 2021/2022 mimořádný počet žáků na dlouhodobou praxi. Aktuálně zde vykonává odborný výcvik 14 žáků z oborů Nástrojář, Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač z partnerských škol SŠ TEGA Blansko a SŠ TE Brno, Olomoucká. 

Díky odpovědnému postoji vedení společnosti tak mohli nalézt místa k výkonu praxe žáci, které jiné společnosti v obtížné "pandemické" době odmítli. 

Základní podmínkou pro přijetí tak mimořádného počtu žáků je efektivní nastavení vnitřních procesů a zavedených postupů ve společnosti TE Connectivity Czech s.r.o. a dostatek kvalitních odborníků se správnými znalostmi, dovednostmi a zejména ochotou zapojovat mladou generaci do pracovního života.

Více informací o společnosti naleznete zde